Si volem evitar que aquests titulars es converteixin en notícia, cal conscienciar–nos de la importància de la nostra professió. Obrim els ulls!

Per aconseguir-ho, és imprescindible fer un anàlisi en detall de la situació actual i la problemàtica del sector de l’òptica i l’optometria.

#1

Problemàtica

La situació actual del nostre sector

L’ACTUALITAT EN EL SECTOR ÒPTIC

Ens trobem en un moment en què, al sector de l’òptica i l’optometria, han proliferat les ofertes comercials i, en alguns casos, s’ha anteposat la part comercial a la sanitària. Tot plegat pot generar certa confusió i desconfiança entre la societat.

Tenim clar que als centres d’òptica no es pot separar la vessant sanitària de la comercial, però és imprescindible posar en valor la nostra professió i, el més important, la salut visual de la població. És imprescindible que obrim els ulls.

LA NOSTRA MISSIÓ

És precisament amb l’objectiu de recuperar l’òptica com a centre sanitari i l’òptic optometrista com a professional sanitari d’atenció primària que el COOOC presenta la campanya:

“Obrim els Ulls”

D’aquesta manera, volem conscienciar la societat de la importància de cuidar la salut visual i de com els òptics optometristes, com a professionals sanitaris, podem fer-ho.

APOSTEM PEL FUTUR

Volem aconseguir que es deixi de veure el centre d’òptica merament com un establiment comercial, tal com opinen el 42% dels enquestats del Llibre Blanc de la salut visual a Espanya, 2019 (CGCOO).

Apostem per oferir una atenció de qualitat que faci valer la salut visual del conjunt de la població i, alhora, doni valor als nostres productes com a producte sanitari.

#2

Diagnòstic

Fomentem el reconeixement de la nostra professió

REPOSICIONAMENT

Cadascuna de les òptiques optometristes de Catalunya sou l’element clau per fer front a la situació actual del sector, i imprescindibles en la lluita del COOOC per revaloritzar la professió i tornar a posicionar l’òptica com a centre sanitari d’atenció visual primària.

Per poder continuar la nostra tasca com a vetlladors de la salut visual de la població, cal, entre tots i totes, fer pedagogia de salut visual entre els nostres pacients. En altres paraules, part de la nostra tasca també consisteix en revisar l’estat de la seva visió, i explicar quins són els tractaments disponibles a l’òptica.

#3

Solució

Com podeu els col·legiats i col·legiades participar en la campanya?

PARTICIPACIÓ
Assistint a les trobades del COOOC (Lleida, Girona, Tarragona, Barcelona)

ATENCIÓ
Millorant l’atenció oferta als centres òptics, i presentant els serveis especialitzats en salut visual que oferim les òptiques als nostres pacients

INFORMACIÓ
Seguint les recomanacions i comunicats oficials del Col·legi

COMUNICACIÓ
Compartint el material que es crearà per a la campanya

OBRE ELS ULLS i PARTICIPA

Per tal de conscienciar els professionals sobre l’estat actual del sector òptic a Catalunya, i debatre com els professionals de l’optometria en podem fer front, el COOOC organitza trobades obertes a tots els col·legiats i col·legiades.

La temàtica central d’aquestes trobades girarà al voltant de la problemàtica que ha detectat el COOOC en el sector òptic, i la solució que proposa per fer-ne front.

A més, aquests esdeveniments presenten l’ocasió perfecte per debatre temes recurrents al nostre sector. D’aquesta forma, aprofitarem per posar en comú diferents experiències de professionals de l’optometria.

PARTICIPA

Vols assistir a la propera
trobada i dir la teva?

REGISTRA'T AQUÍ