Com la velocitat condiciona la nostra visió al volant

Dades de la DGT determinen que un 21% dels accidents amb víctimes mortals està directament vinculat a la velocitat convertint-la en un dels factors que incideixen en la seguretat viària.

Què passa quan es condueix a molta velocitat?

La velocitat és un factor que condiciona molt la nostra capacitat de visió. Encara que no siguem conscients d’això, l’increment de la velocitat a la qual conduïm redueix el camp de visió i, en conseqüència, disminueix la capacitat de reacció davant qualsevol imprevist a la carretera.

Quan estem circulant, passem al costat d’objectes i vianants a una velocitat que la nostra visió percep les seves formes amb una nitidesa concreta. Si s’incrementa aquesta velocitat, les imatges són encara més confuses reduint el nostre camp de visió a allò que tenim davant, una sensació anomenada efecte túnel.

És per això que el camp visual depèn directament de la velocitat del vehicle i, per tant, com menor sigui aquesta, més grau de visió a la via tenim.